Tidligere Generalforsamlinger

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2020

Tilmelding til Ekstraordinær Generalforsamling
Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling 11.okt. 2020
Fuldmagt til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2020

Med baggrund i Corona-krisen har bestyrelsen besluttet af aflyse Generalforsamlingen 2020 i maj måned. Til gengæld vil generalforsamlingen blive afholdt den 9. august 2020.

Vi indkalder hermed til generalforsamling 2020. Læs nærmere her.

Fjernelse af armerede belægninger senest 2020

Grundejerforeningens generalforsamling vedtog år 2014 nedenstående forslag om
fjernelse af armerede belægninger senest år 2020:

“Samtlige armerede belægninger på fællesarealerne skal være fjernet senest 1. januar 2020.
Efter denne dato fjernes de på ejerens regning.”

NB: Forslaget gælder selvfølgelig de ikke-lovlige armerede belægninger.