Resultatopgørelse for 2012

Grundejerforeningen Reedtzholm – Resultatopgørelse for året 2012
Indtægter
Kontingenter 139.300,00
Vejfond 49.750,00
Vandaflæsning 3.100,00
Aktiekurs -619,85
Renteindtægter 1.737,91
Øreafrunding 3,37
SUM indtægter 193.271,43
Udgifter
Pumpelaug kontingent 19.170,00
Fritidhusejernes Landsforbund 3.084,50
Kontorhold 1.048,31
Telefon 166,67
Porto 900,00
Hjemmeside 2.725,50
Fællesudvalget 0,00
Forsikring 1.479,00
Ekstra måleraflæsning 0,00
Stikveje/veje 0,00
Honorarer 7.500,00
Generalforsamling 8.823,00
Møder 7.662,70
Arbejdsmøder 0,00
Repræsentation 0,00
Diverse udgifter 0,00
Gebyr 289,50
Renteudgifter 0,00
SUM udgifter 52.849,18