Grundejerforeningen

Reedtzholm

__________________________________

Tilbage

 

    G/F Reedtzholm           
    Resultatopgørelse for året 2006             
Indtægter              
Kontingent 199x400         79.600,00  
Vejfond 199x500         99.500,00  
          179.100,00  
Indbetalt mellemregn. Vand 2005       1.890,00  
Kontingent m.m. 2005       936,50  
          181.926,50  
             
             
             
Udgifter              
Stikveje     312.362,50        
Pumpelaug   4.970,00        
Møder og generalforsamling 7.223,50        
Honorar til bestyrelsen 9.000,00        
Mellemregn. Vand 2005 2.910,00        
Porto     2.920,50        
Kontorhold   4.434,35        
Fortæring vedtægtsudvalg 916,00        
Hjemmesiden   3.464,00        
Forsikring     1.909,00        
Fællesarealer   2.125,00        
Repræsentation   200,00        
Rævefælder/målebånd 74,50     352.509,35  
Resultat før renter og provision       -170.582,85  
             
Renteudgifter   -1.389,19        
Gebyrer     -400,67        
Provision vedr. lån   -4.074,70        
Frigivelse af garanti (stikveje) -402,42 -6.266,98      
Renteindtægter   473,81        
Udbytte aktier   207,36        
Kursgevinst aktier   2.270,87 2.952,04   -3.314,94  
          -173.897,79  
             
             
Enø den:              
             
Bente Hansen              Flemming Jensen   Herbert Flindt    
kasserer                    Revisor   Revisor