Grundejerforeningen

Reedtzholm

__________________________________

Tilbage

 

  G/F Reedtzholm      
           
  Resultatopgørelse for året 2007  
           
           
Indtægter          
           
Kontingent 199x400   199x400       79.600,00
Vejfond    199x500       99.500,00
Drænprojekt          
(analyserapport) 199x250       49.750,00
Ekstra aflæsning vand         2.400,00
          231.250,00
           
Udgifter            
           
Stikveje       8.728,13    
Fællesarealer     7.610,00    
Hjemmeside     2.620,00    
Forsikring       1.961,75    
Kontingent pumpelaug     1.420,00    
Kontingent fritidshusejerne     1.791,00    
Kontingent fællesudvalget     585,00    
Vejskilte-hastighed     9.650,00    
Repræsentation     1.070,00    
Honorar       9.000,00    
Aflæsning vand hos 12 medl.     2.400,00    
Mødeudgifter     2.305,25    
Årsmøde Kolding     740,00    
Generalforsamling     3.630,00    
Porto       2.364,00    
Kontorhold     2.674,95   58.550,08
Resultat før renter og provision       172.699,92
           
Renteudgifter     -4.464,60    
Gebyrer       -156,50    
Renteindtægt     67,57    
Aktieudbytte     207,36    
Kursregulering     745,04   -3.601,13
          169.098,79
           
           
Enø den: