Grundejerforeningen

Reedtzholm

__________________________________

Tilbage

 

 

  GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM, ENØ
Resultatopgørelse for året 2004
UDGIFTER INDTÆGTER
Omsætning
Kontingent 79600,00
Vejfond 99500,00
OMSÆTNING I  ALT 179100,00
OMKOSTNINGER
Teknikerløn vedr. vej 2742,00
Pumpelaug 1420,00
Fællesudvalg 597,00
Forsikring 1794,00
Åbning vand 831,25
Repræsentation 158,00
Meding 95,70
Kontorhold 890,50
Porto 3998,50
Oprettelse/ændring medl. 3731,22
Honorar nuværende best. 9000,00
Honorar tidl. Bestyrelse 1833,15
Møder generalfors. 3423,00
Øreafrunding 10,88
RESULTAT FØR RENTER 30525,20
Renteudgifter 10633,08
Gebyrer bank 362,07
Renteindtægter 3136,39
Udbytte aktier 155,52
RENTER I ALT -7703,24
ÅRETS RESULTAT 140871,56

Tilbage

 

 

 

 

Opdateret af

webmaster@reedtzholm.dk

11. marts 2006