Referat af bestyrelsesmødet den 2. juli 2015..

Grundejerforeningen Reedtzholm, Bestyrelsen. Referat af mødet den 2. juli 2015. Tilstede: JB, AM, BT, KN, BJ hos AM RhV 122 kl. 14. Ref.: AM

Beslutning
1. AM: Referat fra mødet den 9. juni 2015. Ref. godkendt.
2. BT: Økonomi
Økonomi fortsat god. Kasse:      8.175,00 kr.

Bank:    390.256,41 kr.

Vejfond: 234.445,98 kr.

3. JB: Indgået Post
Der er post fra RhV 171, samt Næstved Kommune.
4. Orienteringssager
JB: Retsmødet i juni. Dommen falder i juli
JB: Demonstration af hjertestarter på Enø er udsat. Ved ny dato kommer dato op: AM og BJ
KN: Nye udhængsskabe til meddelelser: KN: Ålestokgården laver tilbud.
JB: Henvendelser om vandproblemer: Der er kommet henvendelse RhV 121 med beskrivelse af problemer. Der kommet meddelelse om, at der vil komme henvendelse vedrørende RhV 180, RhV 182 og RhV 181. Bestyrelsen afventer beskrivelse fra de tre sidste.
Henvendelser om grusbunker: BJ: RhV 101 og RhV 172 har bedt om grus lagt ud. BJ bestiller en vognmand til at lægge gruset ud.
5.   Nyt fra udvalgene
Det grønne udvalg: Diverse løbende sager blev drøftet.

Vandværket: Intet nyt

Pumpelaug: Intet nyt

Fællesudvalg: Intet nyt

Hjemmesideudvalg: Der skal nye e-mails på den nye hjemmeside.

Fritidshusejernes Landsforening: Der er landsmøde og generalforsamling i oktober i Slagelse.

 

 

 

 

 

AM tager til generalforsam.

6.  Beslutningssager
Rhv 171. Brev er sendt. Vi afventer svar. Deadline er 15. juli. Ved negativt svar- hegnssyn.
Maling af hvide sten. Før i tiden blev de hvide sten ved udkørsler af sidevejen malet hvert år/hvert andet år. Vi vedtager, at de hvide sten skal males.
Rest-slåning af græs. Der er steder, hvor de store maskiner ikke kan slå resten af græsset med maskine.  JB: Kan John slå resten af græsset?
RhV 1: JB sendt brev om hvorfor der igen i år afholdes loppemarked. Der er ikke kommet svar. BT skriver til kommunen.
RhV 20: Vi afventer.
RhV 35a: Brev er sendt af sted. Frist til 15. juli er meddelt.
RhV 77: Nyt brev med frist til at markere grund er sendt af sted Sker det ikke, overgår sagen til hegnssyn.
RhV 79: Container på fælles p-plads skal flyttes. Frist til 15. juli er meddelt.
Brev fra Næstved Kommunes forvaltning om RhV 38:Næstved Kommune har efter besøg på grunden og ejers oprydning vurderet, at forholdene er bragt i orden. Sagen er afsluttet.
7. Drøftelser
Generalforsamling 2016.Generalforsamling 2016. BT og AM undersøger muligheder for alternativ generalforsamling. BT, AM undersøger
Procedure for orientering om nye medlemmer. Ikke alle melder flytning med deraf følgende vand-aflæsning. Medlemmerne bedes melde nye e-mail adresser til sekretæren. BT og AM koordinerer medlemslister med Finn Bronis.
8. Næste møde
er den 20. aug. 2015 hos Kurt, RhV 126 kl. 14.