Referat af bestyrelsesmødet afholdt d. 10.04.2015

Grundejerforeningen Reedtzholm

REFERAT af  bestyrelsesmøde den 10. april. 2015, Agnete 122 kl. 14-16.30
Tilstede: Claus Carstensen, Bjørn Terkelsen, Kurt Nielsen, Jørgen Bøchmann, Agnete Munck. Claus Carstensen forlader mødet ca. kl. 16.00.
Ref. Agnete Munck

 

 

Ansvar    Faste orienteringssager

 

Emne Beslutning
1 AM Godkendelse af referat fra sidste møde.  Referatet godkendt
2 BT Gennemgang af foreningens økonomi.

Kontant:     2.609,00 kr. Bank:     359.169,78 kr. Vejfond: 209.320,98 kr.

3 Indgået post

Vedr. båd ved nr.81. Brev fra foreningens advokat L. Urup om indkaldelse af  J.B. som vidne i den kommende retssag.

 

Sagen  berammet til 25. juni

INTERNE UDVALG
KN Det grønne udvalg: der er positive reaktioner
AM Hjemmesideudvalget. Webredaktør neds. i bestyrelsen
4   Eksterne udvalg
 CC Nyt fra Vandværket Intet
 CC Nyt fra Pumpelauget Indkaldelse til plenarforsamling 21/3  Referat fra pumpelaug
 CC Nyt fra fællesudvalget for grundejere på Enø Intet
AM Nyt fra Landsforeningen af Fritidshusejere AM til revisionsmøde

 

5 Øvrige orienteringssager
 6  

JB

 Beslutningssager
RhV 20. Fortsat dialog med ejeren opgivet.
.JB og KN  kontakter foreningens advokat m.h.p. i hvilket regi sagen skal fortsætte
BT  Rhv 133 Vi afventer respons på henvendelse.
AM  Udhængsskabe til erstatning af de gamle. Forslag om skab i træ. AM Susågården spørges
  Forberedelse til generalforsamlingen Regnskabet fremlagdes. Tjek op på to do liste.

Under diskussionerne meddeler formanden Claus Carstensen, at han går af med øjeblikkelig virkning. Han forlader derpå mødet. Næstformand Jørgen Bøchmann bliver derpå konstitueret som formand. Forslag om at bestyrelsen foreslår at den sidste paragraf i ordensreglementet slettes. Forslag om at bestyrelse fremsætter forslag til general forsamlingen om græsarmering ved molokkerne

BT AM

 

Forslaget behandles ikke

Forslaget behandles ikke

JB  Tilbage til gamle hjemmesidemails. AM: Webmaster spørges
 7 Drøftelser Intet under punktet