Referat af bestyrelsesmøde 8. juni 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 8. Juni 2021
I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tidspunkt: 19:00

Sted: Online

Tilstede: Lise-Lotte Elming (LE), Martin Almosetoft (MA), Lars Jakobsen (LJ), Simon Hoff Kunze (SHK)

FASTE ORIENTERINGSSAGER

 • Foreningens økonomi
  Vejfondskonto:    533.159,-
  Foreningskonto:    161.953,-

  Total:            695.112,-

 • Nyt fra Det Grønne Udvalg
  Intet nyt.
 • Nyt fra Pumpelauget
  Det er kommet ny konstitueret formand i pumpelauget, Kurt Eriksen.
 • Nyt fra Fællesudvalget
  Der bliver oprettet digelaug.

ØVRIGE SAGER

 • Dannelse af nyt Grønt Udvalg
  Der laves en webform der udsendes til alle grundejere hvor man kan tilkendegive interesse for at deltage i det nye udvalg.
 • Dannelse af nyt Vejudvalg
  Der laves en webform der udsendes til alle grundejere hvor man kan tilkendegive interesse for at deltage i det nye udvalg.
 • Status på armering og næste skridt
  Det vurderes at der er behov for at indhente yderligere juridisk bistand.
 • Forslag om oprettelse af Facebook gruppe
  Der laves en webform der udsendes til alle grundejere hvor man kan tilkendegive interesse for at deltage i driften af et online “Reedtzholm GF forum”.

 • Ny bankkonto
  Vi undersøger fortsat muligheden for at flytte til ny bank.

INDKOMMEN POST

 • Mail fra John Nygaard
  Det vurderes at der er behov for at indhente yderligere juridisk bistand.

NÆSTE MØDE

Den 11. August kl. 19:00 hos Lise-Lotte