Referat af bestyrelsesmøde 11. august 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 11. August 2021
I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tidspunkt: 19:00

Sted: hos LE på Reedtzholmvej

Tilstede: Martin Almosetoft (MA), Lise-Lotte Elming (LE), Lars Jakobsen (LJ), Simon Hoff Kunze (SHK)

FASTE ORIENTERINGSSAGER

 • Foreningens økonomi

  Vejfondskonto     526.250,99
  Foreningskonto     130.301,77
 • Nyt fra Det Grønne Udvalg
  Der er etableret nyt grønt udvalg, se punkt 3.
 • Nyt fra Pumpelauget
  Intet nyt.
 • Nyt fra Fællesudvalget
  Intet nyt.

 

ØVRIGE SAGER

 • Lokalplan
  Udkast til lokalplanen blev gennemgået og kommenteret.
 • Bådebrolaug
  Der sendes mail til nuværende medlemmer af bådebrolauget (der samtidig er medlemmer af grundejerforeningen) med opfordring til, at de inden 1. November udpeger en formand, kasserer og sekretær.
 • Grønt Udvalg
  Susanne Parbst er godkendt som formand for udvalget.

Øvrige punkter blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

NÆSTE MØDE

Den 25. August kl. 19:00 (Online)