Grundejerforeningen

Reedtzholm

__________________________________

Tilbage

 

Grundejerforeningen Reedtzholm

 

 

Beslutningsprotokol for generalforsamlingen

 

Søndag den 20. maj 2007

 

 

Med følgende dagsorden:

 

1. Valg af 3 stemmetællere.   

    Følgende blev valgt:

    Marie Brunsgaard, Helmuth Johannsen, Bent Jørgensen.

 

 

2. Valg af generalforsamlingens dirigent.

    Følgende blev valgt: Bent Hyldkrog.

 

 

3. Valg af generalforsamlingens referent.

    Følgende blev valgt:

   Jørgen Bøchmann.

 

 

4. Aflæggelse ved formanden af bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virksomhed i det           forløbne år til godkendelse.

 

Grundejerforeningens bestyrelse blev gjort opmærksom  på en grøft, der løber rundt om hele udstykningen, og som – hvis den renses op  - må formodes at kunne aflaste regnvandsproblemet.

Bestyrelsen tager problemet op.

 

Bestyrelsens beretning godkendt.

 

 

5. Aflæggelse ved kassereren af det reviderede regnskab for regnskabsåret

    2006

    Regnskabet blev godkendt.

 

 

 

 

 6.A. Forslag fra bestyrelsen om etablering af en ny vejfond ved indbetaling fra 1.1.2008 med 250 kr.   

   pr år pr. medlem.

   Forslaget blev vedtaget.

 

 

6. B Forslag fra bestyrelsen om, at foreningen melder sig ind i ”Fritidshusejernes Landsforening”.  

    Forslaget blev vedtaget.

 

 

7.  Eventuelle forslag fra medlemmer

     Ingen forslag.

 

 

8. Forelæggelse ved kassereren af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår,

    herunder fastsættelse af kontingent, til godkendelse .

    Forslaget blev vedtaget

 

 

9. Valg til bestyrelsen

    Følgende blev valgt:

    Formand: Ole Høj  

    Bestyrelsesmedlem: Vagn Andersen

    Sekretær: Jørgen Bøchmann

 

10. Valg af bestyrelsessuppleant.

     Følgende blev valgt: Helmuth Johannsen

 

 

11. Valg af to revisorer

     Følgende blev valgt: Flemming Jensen og Herbert Flindt. 

 

12. Valg af revisorsuppleant 

     Følgende blev valgt: Bent Jørgensen

     

 

 

Underskrevet af:

 Bent Hyldkrog og Jørgen Bøchmann   

 

Antal repræsenterede grundejere: 39.

 Heraf fuldmagter 7.

 

 

Opdateret af

webmaster@reedtzholm.dk

31. maj 2007