Rævejagt – kun i januar 2016

Den 12. december 2015 og den 23. januar 2016 skulle rævejagten gå ind på Reedztholm.

Den 12. december er jagten aflyst af mandskabsmæssige årsager, så det bliver kun til jagt den 23. januar 2016.
Ræve lever vildt på Enø; de tager fugle mv. I naturens kredsløb hører ræve til. Men rævene har for gode forhold: De tager i øens enge og overdrev jordrugende fugle, som vi ønsker at beskytte.

Derfor holdes bestanden af ræve nede ved jagt.
Karrebæksminde Strandjagtforening står for jagten.
Jagten drives som en såkaldt trykjagt. Jagten sker alene i rørskæret, hvor jægere med bistand af hunde driver eller trykker ræve ud til skytter, der er posterede uden for rørskæret.
Sidste år lykkedes det at nedlægge fem ræve på to jagtdage.
De fleste ræve, der ses i forbindelse med jagten, undslipper uden at der kan afgives skud.

Jægerne iagttager alle sikkerhedsregler, og de ganske få skud, der afgives, er i retning mod fjorden. Skuddene afgives uden fare for mennesker og husdyr. Der skydes naturligvis kun med haglvåben, ikke langtrækkende rifler.

Jagten påtænkes I denne vinter at ligge d. 23. januar 2016.
Karrebæksminde Strandjagtforening har indgået aftale med Strandgården og Enø Overdrev. Der kommer et derfor et sammenhængende drev som følger: Reedtzholm, Strandgården, Overdrevgårdens jorde, inkl. Enø Overdrev.

På jagtdagen vil der blive opsat skilte om rævejagt ved begge indkørsler til Reedtzholmvej.

Venlig hilsen

pbv
Agnete Munck