Praktisk

 • Ordensreglement for foreningen
 • Haveaffald må ikke afbrændes
 • El- forsyning: SEAS / NVE Døgnvagt: 70 29 29 29
 • Næstved Politi: 55 31 14 48
 • I/S Reedtzholm Vandværk: 43 90 50 14 eller mobil: 4021 0685
 • Lægevagten Region Sjælland: 70 15 07 00
  Vigtig information om Lægevagten:
  Al kontakt til lægevagten skal være telefonisk. Du vil komme til at tale med en læge.
  Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl. 16.00 – 08.00 og lørdag, søn- og helligdage hele døgnet.
  Hav altid dit sygesikringskort klar når du ringer.
 • Akut-telefonen (Skadestuen): 70 15 07 08
  Husk, at du altid skal ringe til akuttelefonen på 70 15 07 08, før du møder op på skadestuen.

Vandværk

Vi får vand leveret fra I/S Reedtzholm Vandværk. Se mere: www.reedtzholmvand.dk

Pumpelauget

Grundejerforeningen er medlem af Enøs pumpelaug.

Fællesudvalget

Fællesudvalget af Grundejerforeninger på Enø behandler sager af fælles interesse.

Fritidshusejernes Landsforening er en landsdækkende interesse-organisation for grundejerforeninger i fritidshusområder: www.mitsommerhus.com