Orientering fra Fællesudvalget – 15. april 2020

Håber alle har haft en god Påske og er ved godt helbred.

Allerede midt i marts blev det et dejligt forårsvejr på Enø – og i resten af landet. Det gode vejr lokkede mange til Enø, både sommerhusejere og rigtig mange besøgende.

På foranledning af forslag fra Ida Rostgaard fra Reedtzholm besluttede Peter Nielsen, Team Trafik Næstved Kommune at opsætte skilte på Græshoppebroen, så der blev ensretning på broen. De første dage var det tydeligt, at de lokale gik i den side, som de plejer, men efter nogle dage har jeg registreret, at fastboende og besøgende respekterer skiltene, så broen kan passeres med overholdelse af afstandsreglerne.
Jeg vil rose Peter for at Idas forslag blev sat i værk på få timer tirsdag den 24. marts.

På tidligere bestyrelsesmøder har Lungshave orienteret om problemerne med tang på den del af Enø Strand, der ligger ud for Lungshave.
Jeg har forsøgt at få dialog med Næstved Kommune om rensning af stranden, men uden held.
På mødet den 13. februar oplyste Per Ourø, at GF Lungshave håbede på en afklaring inden den planlagte generalforsamling 19. april.
Heldigvis er der nu sket flere afklaringer omkring rensning af stranden.
Tidligere blev den første del af stranden renset i et samarbejde mellem Næstved havn og Kommune, men ikke den del af stranden ud for Lungshave.
Næstved Kommune har nu overtaget den del af stranden, så der er fremover kun en aftalepartner.
Fredag den 27. marts fik jeg så et møde i stand med deltagelse af Flemming Jørgensen, Lungshave og park-og vejchef Morten Toft Hansen, Næstved Kommune. MTH forklarede om NKs overtagelse af stranden fra Næstved Havn samt at der var sket en omlægning af udførelse af de arbejdsfunktioner, som NK har på Enø.
Efter MTH vurdering betyder arbejdsomlægningen at det i sommerperioden bliver muligt at forbedre oprensning af tang. Det første og mest benyttede stykke af stranden bliver revet hver dag. Den del, der ligger ud for Lungshave, forventer han at NK kan rive 1-2 gange om ugen.
Det er jo en meget positiv melding. Der var enighed om, at holde dialogen i fremtiden.

På bestyrelsesmødet den 13. februar orienterede jeg om status på højvandsdigeprojektet. At det var forventningen, at der i begyndelsen af april kunne holdes et orienterende møde om det færdige projektforslag for repræsentanter for alle GF.
Projektet fra NIRAS er modtaget af Næstved Kommune, og projektet er nu rundt i forvaltningen til myndighedsbehandling- også kaldet stjernehøring.
Når myndighedsbehandlingen er tilendebragt vil projektet blive lagt på NKs hjemmeside og udsendt til alle lodsejere i en 8 ugers høringsperiode.
Lige nu er tiden ikke til at holde orienteringsmøder, men forhåbentlig bliver det muligt at holde et orienteringsmøde i høringsperioden.

Vedrørende lokalplanen har de berørte GF modtaget information direkte fra Anja Andersen, Næstved Kommune om arbejdet. Jeg har modtaget bidrag med beskrivelse af de enkelte grundejerforeninger, og modtager stadig gerne beskrivelser.

Med venlig hilsen
Jette Johnsen
formand