Nabo- og Områdehensyn

Nabo- og områdehensyn i grundejerforeningen

Næstved Kommune har 15. marts 2022 vedtaget Lokalplan 109, som indeholder gældende regler, krav og muligheder for vores sommerhusområde. Det er den enkelte grundejers ansvar at leve op til lokalplanen.  

Udover myndighedernes gældende lovgivning og regler har vi i grundejerforeningen besluttet, at vi i videst muligt omfang vil udvise gensidige hensyn og respekt for både vores naboer, andre grundejere, naturen og i øvrigt til hele området i sin helhed. 

Vi opfordrer derfor til godt naboskab og til at gå i dialog, hvis der opstår uoverensstemmelser. Tænk over måden, du kommunikerer på. Lad tvivlen komme naboen til gode, som måske ikke er klar over, at han/hun handler på en måde, der støder dig.  

Vi har besluttet at udvise følgende hensyn omkring:

Udeliv

  • Vi undgår unødig støj og andet, som kan genere de omkringboende, herunder fx:
  • Støjende motor-/haveredskaber anvendes kun i tidsrummet 9 – 18 på hverdage og fra 10 – 12 og 14-17 på weekend og helligdage. 
  • Musik afspilles kun i et lydniveau, som ikke er til gene for andre.
  • Ved leg og anden støjende aktivitet udvises almindeligt hensyn til de omkringboende.
  • Bål og anden åben ild på den enkeltes grund bør ikke medføre røggener for andre. Vi er i øvrigt særligt opmærksomme på risikoen for brand under tørke mv.     

Husdyr

Hunde skal føres i snor og deres efterladenskaber samles op. Langvarig og gentagende hundegøen skal forhindres.

Trafik, fart og parkering

Vi kører forsigtigt og hensynsfuldt og ikke mere end 30 km i timen på stamvej og sideveje. Gæsteparkering foretages på fælles p-pladser. Kørsel og parkering på fællesarealerne er ikke tilladt i øvrigt.

Naturen og de grønne områder

Haveaffald kan, til fordel for dyrelivet, placeres på egen grund. Fx som kompostbunke og kvashegn.

Haveaffald må ikke lægges ud på fællesarealerne.

Vi bekæmper frøspredende ukrudt på egen parcel, hvis det kan være til væsentlig gene for naboerne – fx tidsler. Men vi anvender ikke pesticider af hensyn til vores grundvand.

Vi vedligeholder rabatterne langs vejene, ud for egen parcel. Det er tilladt at slå græs mod fællesområder, men max. 1,5 meter ud fra skel.