Om Reedtzholm

Grundejerforeningen Reedtzholm er navngivet efter den vej, Reedtzholmvej, hvor foreningens sommerhuse ligger på øen Enø, ud for Karrebæksminde ved sydsjællands kyst.

I 1965 blev sommerhusområdet på Reedtzholmvej udstykket fra jorder tilhørende Reedtzholmgården. Der blev udstykket i alt 195 parceller.

Området fremstår i dag som et grønt, opvokset fritidshusområde med grønne arealer.

Strandeng på Reedtzholm

IMG_20151003_125107

 

Grundejerforeningen Reedtzholm har indgået en aftale om, at et areal på strandengen ned mod vandet arealet bliver slået med le af vores medlem John Jørgensen. Derved hindres kvælende græsvækst, og stedet har fået mulighed til at udvikle sig til en blomstereng med en masse sjældne og flotte blomster.

IMG_20151003_101648

Se blomster på Enø

Reedtzholm har et meget varieret fugleliv. De store, åbne fællesarealer og de mange opgroede haver giver levemuligheder for sangfugle, gøg, stære og duer. Flere uglepar yngler på Reedtzholm, og fra den østlige eng kan ses havørne svæve over skoven på Gavnø.

I sivene langs med fjorden jager høge. I fjorden lever svaner, gæs og ænder og stedet er også spisested for trækfugle.

IMG_20151003_125751