Meddelelse fra fællesudvalget – 10. februar 2021

Kære Fællesudvalg

 

Nu er det rigtig blevet vinter med alle de glæder og besværligheder det medfører.

Synd at alle cafeer og spisesteder nu er nedlukkede. Med alle de besøgende, der dagligt besøget Enø, kunne de have god brug af muligheden for at få varmen over en kop kaffe indendørs.

Jeg sender hermed information og opdateringer på:

 

Pumpelauget:

Pumpelaugets mangeårige formand Jørgen Aage Hansen døde den 2. januar 2021. Næstformanden Kurt Eriksen er konstitueret formand indtil plenarforsamlingen.

Pumpelauget har fået ny hjemmeside www.pumpelaug-enø.dk.

Information herom er tilsendt medlemmer af Pumpelauget og for øvrige til information.

Jørgen Aage Hansen var revisor i Fællesudvalget, og derfor indtræder Per Ouroe som ny revisor.

 

Lokalplan:

På Plan- og Ejendomsudvalgets møde den 1/2 2021 blev fremlæggelse af Lokalplan for Enø flyttet fra 1. til 2. kvartal 2021.

I den anledning oplyser Anja Andersen:

“Nedlukningen betyder ret kringlede arbejdsgange, da vi ikke kan mødes rent fysisk. Dertil kommer antallet af ansøgning og henvendelser til både Byplan og Byggemyndighed er steget voldsomt. Der er rigtig mange plansager, også sager der haster. Det er en ret ubehagelig situation, særligt, at vi bliver rykket af ansøgere fra området. Vi gør folk opmærksomme på, at der fortsat kan bygges og tilbygges med de nuværende deklarationer.”

Anja Andersen har talt med ledelsen om muligheden for ekstern hjælp, hvilket vil kunne fremskynde vores sag væsentligt.

Vi vil blive holdt orienteret om udfaldet.

 

Digeprojekt:

Inden fremlæggelse af digeprojektet til politisk behanødling blev der i januar 21 sendt nogle tilretninger af udformningen i høring.

Tilretningerne vedrører anlægget ved Vinterbadeklubben/Yderhavnen og fra Enø Fiskehus til Inderhavnen.

Tilretningerne betyder, at der bliver færre skots, der generelt er sårbare valg ved en kystsikring.

På strækningen fra Enø Fiskehus bliver vejen hævet og blive så høj, at den fungerer som kystsikring.

Høringerne af ejere og brugere har ikke givet anledning til indsigelser.

Derfor forventes tidsplanen at holde i forhold til den politiske behandling, hvilket er Teknisk Udvalg den 1. marts og Byrådet den 23. marts 2021.

Bliver projektet godkendt i byrådet udsendes det i en 4 ugers høring. Giver høringen ikke anledning til væsentlige indsigelser, kan man gå i gang med detailprojektet i foråret og licitation over sommeren.

På Fællesudvalgets generalforsamling i august 2020 drøftedes modeller for forslag til etablering af digelauget.

Med den nuværende nedlukning er det ikke muligt at indkalde til bestyrelsesmøde med henblik på den videre drøftelse af anbefaling af forslag til Næstved Kommune til sammensætning.

Et digelaug skal vælges på en stiftende generalforsamling blandt alle medlemmer af digelauget. Tiden vil vise, hvornår det bliver muligt at afholde et sådant møde med stort fremmøde.

 

Fællesudvalgets hjemmeside:

Vedhæftet sender jeg en oversigt over alle svarene fra GF.

Et flertal mener, at den bedste løsning vil være, at den enkelte forenings hjemmeside giver plads til ” Nyt fra Fællesudvalget”. Det er i hvertfald den billigste løsning.

Jens Nikolajsen fortæller om den løsning, der er valgt for Pumpelauget, der er billigere end de tilbud jeg tidligere har modtaget.

Jette Jakobsen fra Klintegården fortæller, at de har en udfordring, så måske kunne Pumpelaugets løsning være en hjælp for dem.

Her og nu handler det vel om at lukke den nuværende hjemmeside. Jens Nikolajsen var i sin tid kontaktperson til oprettelsen.

 

Tang på Enø Strand

Morten Toft fra Park og Vej har kvitteret for vores fornyede henvendelse og vil vende tilbage.

Hermed til orientering.

 

Med venlig hilsen

Jette Johnsen