Kontingent

Medlemskontingentet fastsættes årligt på foreningens generalforsamling og opkræves én gang årligt. Sammen med medlemskontingentet betales bidrag til en vejfond.

Kontingent: 700 kr. årligt
Vejfond: 250 kr. årligt.
I alt 950 kr. årligt.