Ingen ræve nedlagt

Der har været foranstaltet rævejagt på Enø den 23. januar 2016. Ingen ræv blev skudt. Der blev på hele dagen ikke afgivet et eneste skud,  og der blev set blot to ræve, begge langt uden for skudvidde. Den første ræv blev set ved afslutningen af Strandgården, den sidste ude på Enø Overdrev. Det var muligt at se spor i sneen, men alt tydede på ringe aktivitet. Først da jægerne nærmede sig overdrevet var der rævespor. Vandstand og vejrmæssige forhold har medvirket til, at rævene denne dag ikke var i rørskæret.