Grundejerforeningen Reedtzholm

Grundejerforeningen

Reedtzholm

__________________________________

Tilbage

 

Beslutningsprotokol
Dato og tidspunkt:
Mødeleder:
Protokol:
Sted:
Tilstede:
Fraværende:
Bemærkninger:

 

A. Faste Orienteringssager

 

Nr. Ansvar Emne Beslutning
1 Godkendelse af beslutningsprotokollen fra sidste møde
2 Gennemgang af foreningens økonomi Bankkonto: kr.

Vejfondskonto: kr.

3
4 JB Nyt fra Vandværket
5
6
7 JB Nyt fra fællesudvalget
8 BJ Nyt fra pumpelauget
9

 

B. Øvrige orienteringssager                                                                                                                                                     

Nr. Ansvar Emne Beslutning
1 ST Opdatering af hjemmesiden med links til pumpelauget, fællesudvalget og vandværket .

 

2 JB Vedr. R 122
3 JB Vedr. R 38

 

 

 

4
5
6 .

 

 

C. Beslutningssager

 

Nr. Ansvar Emne Beslutning
1 JB Valg af næstformand
2 JB Bestyrelsens repr. i pumpelauget
3 JB Bestyrelsens repr. i fællesudvlget
4 JB Bestyrelsens repr. i vandværket
5 JB Valg til ”Det grønne udvalg”
6 JB Tovholder vedr. engarealer (høhøst)
7 JB Tovholder vedr. veje og rabatter
8 JB Ulovligt placeret container ved R 79 x)
9 JB Uindregistreret autocamper ved R 51 x)
10 JB Skiltning på fællesarealet
11 R 2 Flere anmodninger om beskæring af hæk ikke imødekommet

 

12 ST Henvendelse til fællesudvalget om demonstration af hjertestarter
13 JB Forslag om at formandens udgifter til netværk og telefon dækkes af foreningen.

 

14 BJ R 137
15 JB Forslag fra Bjørn Therkelsen om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
16 .

 

17
 1. x) Ordensreglementet, under ”Parcellen pkt. 6” ”Opstilling af beboelsesvogn/container o.l. er – selv om der ombygges – ikke tilladt uden forudgående indhentet skriftlig tilladelse fra grundejerforeningens formand”.

D Indkommen post

Fra Bjørn Therkelsen

E Drøftelser

Generalforsamlingen 2017

 • Ændringer til 2018-generalforsamlingen
  • Vandkander og glas til alle
  • Test af mikrofoner og teleslynge – IGEN!
  • Bestyrelsens skriftlige beretning på storskærm for at afhjælpe lydproblemer
  • Kaffepause kl. 11 meldes ud af formanden under velkomst
  • Stemmesedler uddeles ved at lægge stemmesedlen på det uddelte husnummer eller på en eventuel fuldmagt. Der må kun uddeles 1 stemmeseddel pr. husnummer/fuldmagt.

F Næste møde