Grundejerforeningen

Reedtzholm

__________________________________Tilbage

 

                       
                       
G/F Reedtzholm                    
                       
                       
                       
                       
          Balance pr. 31. December 2009            
                       
                       
                       
Aktiver               Passiver      
                       
Skyldige debitorer       750,00     Primosaldo  51.742,48  
Kassebeholdning       944,20     Årets resultat 59.199,04  
Bankbeholdning       62.482,07         110.941,52  
Vejfondskonto       47.490,00            
Aktiebeholdning       5.520,00     Ultimosaldo 6.244,75  
                       
Balance         117.186,27     Balance   117.186,27  
                       
Vejfondskonto:                    
                       
Bidrag i 2009   49.625,00                
Rep. Af stamvej/stikveje -2.135,00                
      47.490,00                
                       
                       
Enø den                  2010                
                       
Bente Hansen       Flemming Jensen       Herbert Flindt    
Kasserer           Revisor       Revisor