Ekstraordinær generalforsamling 2006

Grundejerforeningen Reedtzholm

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 17.6.06 kl. 10

Til stede var 23 mødt personligt. Der var indgivet 13 fuldmagter.

Dagsordenens punkt 1.

Bent Hyldkrog blev valgt.

Dagsordenens punkt 2 og 3 blev behandlet samlet.

Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer for.

Dagsordenens punkt 4.

Der blev stillet spørgsmål om:

Støver den nye vejbelægning? – nej

Hvornår påbegyndes arbejdet? – snarest

Hvornår fjernes el-masterne? – vides ikke

Hvornår kan vi gøre brug af lyslederkablerne? – afhængig af interesserede

Nedsættelse af farten på trekantvejen – 20 km. Skilt ønskes – bestyrelsen drøfter spørgsmålet på næste bestyrelsesmøde.

Opmærksomheden blev henledt på fælles indsats mod “dræbersnegle”