Digeprojekt politisk godkendelses proces – 2. marts 2021

Kære Fællesudvalg

Nu er digeprojektet kommet et godt skrift videre.
Den politiske godkendelsesproces er nu igang.
I går blev projektet behandlet i Teknisk Udvalg, der anbefaler projektet.
Næste skrift er Økonomiudvalget den 15. Marts, hvor man udtaler sig om projektet til Byrådet.
Byrådet har projektet på dagsordenen den 23. Marts med henblik på godkendelse.
Med anbefalingen i går fra Teknisk Udvalg forventer jeg, at Byrådet godkender.
Sagen med de 17 bilag, der beskriver alle led af projektet, kan findes på Næstved Kommunes hjemmeside under Politik – dagsordener/referater – stående udvalg – Teknisk Udvalg.

Mange hilsener
Jette Johnsen