Det Grønne Udvalg

Formålet med Det Grønne Udvalg er at arbejde for at de rekreative værdier og den værdifulde natur i foreningens område bevares.

Foreningens fællesarealer skal vedligeholdes, herunder diger og strandeng. Det Grønne Udvalg skal arbejde for at understøtte den naturlige vegetation og dyreliv, undgå brug af pesticider samt undgå unødvendig fældning på fællesarealer og naturområder. 

Det Grønne Udvalg arbejder under den valgte bestyrelse, og mindst et af bestyrelsens medlemmer deltager. Derudover kan op til fem af grundejerforeningens medlemmer deltage i udvalget.

Udvalgets opgaver er fra 2021 beskrevet i et kommissorie, som kan hentes her: Kommisorium Det Grønne Udvalg GF Reedtzholm

Grundejerforeningens medlemmer er alle meget velkomne til at bidrage aktivt til udvalgets arbejde og aktiviteter.

Medlemmer: 
Lise-Lotte Elming, R16, medlem af grundejerforeningens bestyrelse
John Bang Jørgensen, R117
Merete Engelhart, R164
Susanne Parbst, R121, formand for udvalget

Information fra Det Grønne Udvalg:
Nytårshilsen fra Det Grønne Udvalg
Rørskov og strandeng, beskyttet naturområde

Naturtur på strandengen den 8. august 2021 


– Naturturen var en succes som vi har lovet at gentage

Aktivitetsdag og affaldsindsamling
Lørdag den 2. april 2022 deltog vi i den årlige landsdækkende affaldsindsamling, i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening,
Det blev en hyggelig formiddag, som vi overvejer at gøre til en årlig begivenhed.

Referater fra møder:

Referat Det Grønne Udvalg 22. November 2022
Referat Det Grønne Udvalg 25. September 2022
Referat Det Grønne Udvalg 9. August 2022
Referat Det Grønne Udvalg 28. Juni 2022
Referat Det Grønne Udvalg 22. Maj 2022
Referat Det Grønne Udvalg 28. Februar 2022
Referat Det grønne Udvalg 22. Januar 2022
Referat Det Grønne Udvalg 17. Oktober 2021
Referat Det Grønne Udvalg, 5. September 2021
Referat Det Grønne Udvalg, 12. Juli 2021