Grundejerforeningen

Reedtzholm

__________________________________

Tilbage

  

           

    G/F Reedtzholm    Budget 2007   Budget 2008        
                           
Indtægter                          
Kontingent 199x400         79600,00   79600,00          
Vejfond 199x500         99500,00              
          179100,00   79600,00          
Indbetalt mellemregn. Vand 2005                      
Kontingent m.m. 2005                      
                         
      Udbytte   210,00 Udbytte 210,00          
          179310,00   79810,00          
Udgifter                          
Stikveje       118700,00                  
Pumpelaug     1500,00     1500,00            
Møder og generalforsamling   8000,00     9000,00            
Honorar til bestyrelsen   9000,00     9000,00            
Mellemregn. Vand 2005 vejskilte       10000,00            
Porto       3000,00     4500,00            
Kontorhold     4000,00     4000,00            
Fortæring vedtægtsudvalg Fritids. 2000,00     2000,00            
Hjemmesiden     3500,00     3500,00            
Forsikring       1910,00     2000,00            
Fællesarealer     15000,00     5000,00            
Repræsentation     400,00     400,00            
Rævefælder/målebånd   167010,00     50900,00            
Resultat før renter og provision                      
                         
Renteudgifter     3000,00     2000,00            
Gebyrer       500,00     500,00            
Provision vedr. lån     170510,00   179310,00 53400,00 79810,00          
Frigivelse af garanti (stikveje) Overskud 8800,00     26410,00            
Renteindtægter     179310,00   179310,00 79810,00 79810,00          
Udbytte aktier                        
Kursgevinst aktier           Vejfond 08 49750,00