Kontingent, budget & regnskab

Medlemskontingentet fastsættes årligt på foreningens generalforsamling og opkræves én gang årligt. Sammen med medlemskontingentet betales bidrag til en vejfond.

Kontingent: 900 kr. årligt
Vejfond: 250 kr. årligt.
I alt: 1.150 kr. årligt.

Budget 2022
Regnskab 2021
Regnskab 2020
Regnskab 2019
Regnskab 2018
Budget 2018
Regnskab 2017
Budget 2017
Regnskab 2016
Resultatopgørelse 2015
GF Reedtzholm Resultat og balance 2014