Budget 2013-2014

Grundejerforeningen Reedtzholm –

Budget 2013 Budget 2014
Indtægter
Kontingenter 139.300,00 139.300,00
Vejfond 49.750,00 49.750,00
Vandaflæsning 3.100,00 3.100,00
Aktiekurs 0,00 500,00
Renteindtægter 1.800,00 1.800,00
Øreafrunding 0,00
SUM indtægter 193.950,00 194.450,00
Udgifter
Pumpelaug kontingent 19.170,00 19.170,00
Fritidhusejernes Landsforbund 3.084,00 3.084,00
Kontorhold 1.500,00 1.500,00
Telefon 0,00 0,00
Porto 900,00 900,00
Hjemmeside 4.000,00 3.000,00
Fællesudvalget 0,00 0,00
Forsikring 1.500,00 1.500,00
Ekstra måleraflæsning 0,00 0,00
Stikveje/veje 40.000,00 0,00
Honorarer 10.000,00 10.000,00
Generalforsamling 8.000,00 8.000,00
Møder 7.600,00 7.600,00
Arbejdsmøder 0,00 0,00
Repræsentation 0,00 0,00
Diverse udgifter 0,00 10.000,00
Gebyr 300,00 300,00
Renteudgifter 0,00 0,00
SUM udgifter 95.054,00 65.054,00