Bestyrelsesmødet den 2. okt. 2015

Referat

Grundejerforeningen Reedtzholm

Bestyrelsesmøde den 2. Oktober 2015 kl. 14 hos JB.   Tilstede JB BT KN BJ og AM

 

NR. Ansvar Emne Beslutning
1 AM  

Godkendelse af referat fra sidste møde

godkendt
2 BT  

Foreningens økonomi

Kasse:         7.628 kr.

Bank       355.614 kr.

Vejfond:  234.445 kr. .

3 JB  

Indgået post

Mails fra RhV  181

4.  

Orienteringssager

AM Rhv 20 Båd fjernet ellers intet nyt
JB  

Rhv 38

KN og BJ henv. om hæk.
AM  

RhV 134

Sagen er bragt i orden.
 

AM

 

Webmaster

Henrik Isen, Isentekst, er ny webmaster.
JB  

Afklaring af vedligeholdelse af området ved I/S

Reedtzholm Vandværk.

 

Området er ifølge matrikelkortet

vandværkets.

JB  

Orientering fra det grønne udvalg vedr. kommende tiltag.

 

Der er breve på vej om bred bevoksning.

JB  

Opfølgning af  tidligere beslutninger.

BJ kontakter vognmand for levering af grus.

BT kontakter Helmer om at slå

græs rundt sten.

BT Loppemar.Henv t. kommunen.

JB  

El-stander fra  SEAS. SEAS har efter anmodning fra grundejerforeningen tilkendegivet, at SEAS på egen regning vil flytte en el-stander der har stået på parkeringspladsen ud for RhV 29.

 

Flytningen forudsætter. at

hækken på fællesparkeringen ud for RhV 29 fjernes.

 

5.

 

Nyt fra udvalgene

                       Det grønne udvalg

Hjemmesideudvalget

I/S reedtzholm Vandværk

Pumpelauget

Fællesudvalget f. Grund. på Enø

Fritidshusejernes Landsforenin

Der er  nye sager på vej

Der er ny webmaster

Mødereferat på vor hjemmeside

Intet nyt

Intet nyt

AM tager til LFs gen. fors 24.10.

 

6.

 

 

Beslutningssager

 

JB

 

AM

 

Orienteringsbrev i december 2015

 

 

 

Generalforsamling 2016

Dette orienteringsbrev vil være det sidste, der sendes med alm. post. De medlemmer der ikke ha sendt os deres e-mail bedes venligst gøre det.

 

 

Den  22. maj 2016 kl. 10.00.

 

JB

 

Gl. Arkivmateriale og fremtidig opbevaring.

 

JB sorterer mat. og opbevarer det.

JB  

Principiel stilling dispensationer i f t deklar..

 

Punktet blev udskudt til nærmere

drøftelse.

 

JB

 

RhV 181;

Henv. om henv. Om regnvandsproblemer.

.

 

AM er tovholder og tager kontakt.

7.  

Drøftelser

AM  

AM                  Mail til websiden

 

Koordinering af bestyrelsens mailadresser på website.

KN  

Vi mangler stadig mail-adresser fra mange medlemmer. De medlemmer, der mangler at oplyse deres mail bedes sende os deres mailadresse.

 

NOTE om dette i Orienteringsbrev.

JB  

Konsekvensen af klage over parkering på rabatterne.

 

Drøftet.

JB  

Aftale om høhøst

 

BT/KN/JB laver kontrakt med Arne Petersen

JB  

Fuldmagt til banken

 

Er underskrevet.

JB  

Manglende mailadresser

ALLE DER HAR MAILADRESSER, som ikke er BESTYRELSEN I HÆNDE BEDES OM AT SENDE OS DEN
JB Henv. fra RhV 181 BT, AM svarer.
8. AM Næste møde. Den 15. nov. kl. 10.00 hos BJ,

RhV 146.