Bestyrelsesmøde 7. februar 2015

Grundejerforeningen Reedtzholm

 REFERAT af  bestyrelsesmøde den 7 feb. 2015 Agnete, 122 kl. 10.
Tilstede: Claus Carstensen, Bjørn Terkelsen, Kurt Nielsen, Jørgen Bøchmann Agnete Munck
Ref. Agnete Munck

Ansvar   Faste orienteringssager

Emne Beslutning
1 AM Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt
2 BT Gennemgang af foreningens økonomi Kontant: 2.422,50  kr.
Bank:   363.550,78    kr.
Vejfond: 209.320,99 kr.
3 Indgået post
Opkrævning fra DK Hostmaster
 4    

Eksterne udvalg

 CC Nyt fra Vandværket Intet
 CC Nyt fra Pumpelauget Intet
 CC Nyt fra fællesudvalget for grundejere på Enø CC orienterede om det afholdte møde
AM Nyt fra Landsforneningen af Fritidshusejere  Intet

 

5 Øvrige orienteringssager
 JB Rhv 38. Forvaltningen arbejder med sagen.
 JB Rhv 134. Sagen er afsluttet.
 6  

 Beslutningssager

JB RhV 20. Vi retter henvendelse til advokat vedr. hævd, beplantning og båd.
JB  Rhv 133. Bestyrelsen betaler sin andel af hegn og stiller forslag om hegnet.
  7

Drøftelser

AM/BT Ny hjemmeside. Tilbud fra Isentekst om bidrag til hjemmeside accepteres .
  BT  Forslag til kontoplan Korrektion til kontoplan fremlagt.
 AM  Bestyrelses-ansvarsforsikring Vi undersøger Codan. Alternativ er Danske Forsikring..Vi opsiger.
AMBT Generalforsamling den 17. Maj Køreplan To-do liste gennemgået og opgaver fordeltKan vi sende indkaldelsen pr. Mail?
 CC Vendepladsen Vi hører, hvilke akter vedr.  vendepladsen, der ligger hos Næstved Kommune, herunder om vedl. af asfalt
 CC   Høslet  Høet vil blive slået en gang i sommer.
 JB  Digitalt arkiv Regelsæt for arkivet etableres:
BT og JB
 CC  Arbejdsfordeling Blev drøftet og ændringer foreslået. Ingen konklusioner.
 8

 Nyt møde

17. marts kl. 14-16.hos Kurt RhV 126