Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af:

Formand
Martin Almosetoft
Reedtzholmvej 71
Katrinedalsvej 49b
2720 Vanløse

Næstformand
Lise-Lotte Elming
Reedtzholmvej 16
Farimagsvej 59
4700 Næstved

Kasserer
Lars Jakobsen
Reedtzholmvej 121
Ruskær 14, 1.th.
2610 Rødovre

Sekretær
Simon Hoff Kunze
Reedtzholmvej 68
Steengårds Allé
2800 Kgs Lyngby

Bestyrelsesmedlem
Ingen pt.

Bestyrelsessuppleanter
Lars Grubbe Larsen
Reedtzholmvej 109

Henrik Nordgaard Hansen
Reedtzholmvej 140

Revisorer
Jan Holgersen
Reedtzholmvej 118

Allan Ohrhammer
Reedtzholmvej 3