Grundejerforeningen

Reedtzholm

__________________________________

Tilbage

 

BALANCE PR. 31 DECEMBER 2005
AKTIVER PASSIVER
Debitorer 2650,00 Egenkapital primo 88086,32
Kasse 314,75 Årets resultat 135880,93
Aktier Diba 27276,80 Egenkapital ultimo 111141,11
Kassekredit 82584,59
AKTIVER I ALT 112826,14 PASSIVER I ALT 112826,14
Enø, den 30.03.2005
Niels Frede Petersen
Flemming Jensen Herbert Flindt