Grundejerforeningen

Reedtzholm

__________________________________

Tilbage

 

 

BALANCE PR. 31 DECEMBER 2004
AKTIVER PASSIVER
Debitorer 1500,00 Egenkapital primo -52785,24
Kasse 691,80 Årets resultat 140871,56
Aktier Diba 20000,00 Egenkapital ultimo 88086,32
GÆLD
Kassekredit -65894,52
AKTIVER I ALT 22191,80 PASSIVER I ALT 22191,80
Enø, den 30.03.2005
Niels Frede Petersen
Flemming Jensen Herbert Flindt

Tilbage

 

 

 

 

Opdateret af

webmaster@reedtzholm.dk

11. marts 2006