Bådebrolauget

Vedtægtsbilag 2 jfr. vedtægternes § 14

BÅDEBROLAUGET REEDTZHOLM

Grundejerforeningen Reedtzholm er ejer af bådebroen, hvis drift varetages af et bådebrolaug, som en selvstændig enhed med egen økonomi.

Lauget ledes af en formand, en kasserer og en sekretær, som vælges blandt de bådejere, der er medlemmer af lauget.

Bestyrelsen fordeler pladserne på bådebroen, idet medlemmer af grundejerforeningen Reedtzholm dog har førsteret.

Bådebrolauget har den fulde vedligeholdelsespligt af bådebroen og kan derfor disponere over det fulde lejebeløb, der indkommer ved udlejningen.

Bestyrelsen sørger for indkaldelse af arbejdskraft ved udlægning og indtagning af bådebroen og medlemmer, som deltager, får en dekort på lejebeløbet, som bestyrelsen fastsætter.

Eventuel formue ved bådebrolaugets evt. nedlæggelse tilfalder grundejerforeningen Reedtzholm.

På Bådebrolaugets opslagstavle og på hjemmesiden skal bestyrelsens navne, telefonnumre samt mailadresser fremgå.

På grundejerforenings hjemmeside skal findes et link med omtale af bådebroen samt om bestyrelsens sammensætning, referater af bestyrelsesmøder samt regnskab.