Bådebrolauget

Grundejerforeningen Reedtzholm
ENØ
4736 Karrebæksminde

Vedtægtsbilag 2 jfr. vedtægtens §14

BÅDEBROLAUGET “REEDTZHOLM”

Grundejerforeningen “Reedtzholm” er ejer af en bådebro, hvis drift varetages af et bådebrolaug, som en selvstændig enhed med egen økonomi.

Et medlem fra grundejerforeningens bestyrelse eller et medlem udpeget af grundejerforeningens bestyrelse fungerer som formand og kasserer.

Formanden fordeler pladserne på bådebroen, idet grundejerforeningens medlemmer har førsteret.

Bådebrolauget har den fulde vedligeholdelsespligt af bådebroen og kan derfor disponere over hele lejebeløbet, der indkommer ved udlejning.

Bådebrolauget søger indkaldelse af arbejdskraft ved udlægning og indtagning af bådebroen, og medlemmer som deltager får en dekort på lejebeløbet, som formanden fastsætter.

Bådebrolaugets kassebeholdning forelægges ved den ordinære generalforsamling.

Eventuel formue ved bådebrolaugets nedlæggelse tilfalder grundejerforeningen Reedtzholm.