Arbejdsgruppen vedr. naturplejeplan for rørskov og strandeng

Det blev på bestyrelsesmødet d. 17. august 2023 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe for rør- og sivskov hvor interesserede senest d. 1. september 2023 kunne melde sig.

Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde et oplæg til naturplejeplan for rørskov og strandeng på Reedtzholmvej. Et oplæg, som efter bestyrelsesgodkendelse gerne skal kunne forelægges til godkendelse på næste ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Reedtzholm.

Kommissoriet for arbejdsgruppen er: Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. naturplejeplan for rørskov og strandeng på Reedtzholmvej, Enø.

Referater

Fra Lokalplan 109 af marts 2022 vedr. kystområderne på Enøs nordøstkys
Referat Interessegruppen Rørskov og Strandeng 18. novembe 2023
Referat Interessegruppen Rørskov og Strandeng 27. oktober 2023
Arter som er afhængig af rørskoven på Reedtzholm 
Biodiversitetsplan 2019-2024