Afbrænding af haveaffald

Haveaffald skal først og fremmest afleveres til kompostering – enten til haveaffaldspladsen på genbrugspladsen eller ved kompostering i egen have.

I byzone og sommerhusområder må private grundejere ikke afbrænde haveaffald.

For yderligere oplysninger henvises der til: Næstved Brand & Redning